Kurssin tavoitteina ovat:


 • osaa kommunikoida ajoneuvoissa ja kuljetusalalla käytössä olevilla viestintävälineillä ja käsimerkeillä.
 • osaa toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • osaa käyttää joitakin logistiikan telemaattisia järjestelmiä
 • osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • suorittaa ensiapu 1-kurssin hyväksytysti
 • tietää alansa työturvallisuusohjeet
 • suorittaa tulityökurssin hyväksytysti
 • tietää alansa kestävän kehityksen periaatteet
 • osaa noudattaa sovittuja työaikoja
 • osaa pukeutua kuljettajalle tarkoitettuihin työvaatteisiin olosuhteiden edellyttämällä tavalla
 • tuntee tavarankuljetusta koskevan säännöstön

 • pystyy ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamatkustajien kuljetus
 • osaa käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla

tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä

Opettaja Pertti Tuomaala