Audiovisuaalisen viestinnän mediakulttuurin teemoja uudesta näkökulmasta. Tavoitteena on saada virikkeitä ja ideoita myös päättötyön virittämiseen.