Hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuuteen kuuluva työsuojelu ja ergonomiakurssin verkkokurssi.


Verkkokurssi alkaa 13.3.17 ja päättyy 13.4.17.


Kurssin kaikki tehtävät avautuvat näkyviin heti kurssin alussa ja sinulla on vapaasti aikaa tällä kurssin aukioloaikana tehdä tehtäviä omaa tahtia. Palauta tehtävät palautuslaatikkoon.


Opettaja kommentoi tehtäviä tehtävien yhteyteen kommentein. Lopuksi saat kurssista huhtikuun loppuun mennessä henkilökohtaisen palautteen.


KURSSIN HYVÄKSYTYSTI SUORITTAMISEN VAATIMUKSET:

- kurssi on suoritettu aikataulussa

-tehtävät on kattavia, tehtävissä näkyy opiskelija perehtyneisyys aiheeseen, asian hallinta ja teksti on tuotettu omin sanoin. Kopioitua tekstiä jos löytyy tehtävistä, kurssi on hylätty.

Käytä lähteenä asialähteitä, punnitse tietolähteitä mitä käytät, voit hakea lisää myös annettujen materiaalien ohessa. Annettuihin materiaaleihin on perehdyttävä, opettaja seuraa järjestelmästä materiaalien käyttöä.

Tuota teksti omin sanoin, jolloin osoitat asian hallinnan, pohdi ja perustele.


Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä opettajaan. 

Ryhmän kesken voi käyttää chat -keskustelua vertaistukena.