Tällä kurssilla tutustutaan siihen, miten yhteiskunta toimii:  mm. mitä palveluita meillä kunnissa on, miten päätöksenteko tapahtuu sekä miten kansalaisena voit  vaikuttaa  ja  pohdimme ihmisoikeuksia ja kansalaisen velvollisuuksia.  Tutustumme myös kuluttajan oikeuksiin, tarkastelemme omia kulutustottomuksia ja harjoittelemme oman talouden hallintaa.

Kurssin luentokalvot löytyvät tästä, jos olet pois tee itsenäisesti kaikki kalvoissa olevat tehtävät sekä mahdolliset lisätehtävät, jotka löydät kansiosta nimeltä " Lisätehtävät poissaolijoille", Palauta tehtävät myös tänne ennen kurssin päättymistä.