Tervetuloa Asiakkaan kasvun ja kehityksen tukemista koskevan tiedon hallinta-oppimisjaksolle. Tunneillani aiheena on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja ohjaus, joka on laajuudeltaan 3 osp. Tapaamme lukujärjestyksen mukaisesti 10.8., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9. ja 13.9.2017.

Tällä oppimisjaksolla on tavoitteena saada tietoa

- psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä

- asiakaslähtöisestä hoito- ja kasvatustyön prosessista sekä suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta

- hoidon ja kasvatuksen keskeisistä tiedonkeruumenetelmistä

- kasvua ja kehitystä tukevista toimintamahdollisuuksista ja toimintaympäristöistä

- kasvua ja kehitystä tulevien luovan ilmauksien menetelmien hyödyntämisestä

- ryhmän toiminnan lainalaisuuksista

- kiusaamisen, syrjinnän, fyysisen ja psyykkisen väkivallan ehkäisystä

- asiakkaiden tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta