Tämä Asiakkaan kasvun ja kehityksen tukemista koskevan tiedon hallinta kokonaisuuteen kuuluva LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN kurssi alkaa 24.1.2018 ja viimeinen kerta on 7.3.2018.